Skaitmeninės įtraukiojo ugdymo priemonės

Sakinių su prielinksniais sudarymas

Angelė Kleinauskaitė, logopedė, specialioji pedagogė, metodininkė

Kretingos Marijos Tiškevičiūtės mokykla

Tikslas. Mokyti savarankiškai sudaryti pilnus sakinius su prielinksniais.

Priemonių kompleksas skirtas pradinio ugdymo mokiniams, turintiems specialiųjų ugdymo/si poreikių.

Priemonės aprašas. Priemonė išsaugota PDF formate. Atsispausdinama, laminuojama, karpoma. Rinkinį sudaro spalvoti siužetiniai paveikslėliai ir žodžių piktogramos. Vienas rinkinys (10–15 siužetinių paveikslėlių su piktogramomis) skirtas sakinių sudarymui su vienu prielinksniu. Panaudoti prielinksniai: iš, į, tarp, su, ant, virš, po, prie, už, prieš, per, nuo. Žodžių piktogramos koduotos spalvomis: daiktavardžiai – juoda, veiksmažodžiai – raudona, prielinksniai – pilka. Mokiniai pasirenka siužetinį paveikslėlį ir jam tinkamas žodžių piktogramas. Sudeda piktogramas taip, kad išeitų sklandus, taisyklingas sakinys. Su pedagogu aptaria, ar tinkamai pasirinkta žodžių tvarka, jei reikia – pataiso. Pasako/ užrašo sakinį. Piktogramos papildytos veiksmažodžių priešdėlius ir laiką žyminčiomis piktogramomis. Dirbama grupėje/ individualiai.
https://kretingosrsc.lt/neformalusis-svietimas/edukacinis-bankas/svietimo-pagalba/

eparoda.lt

Privatumas

logo eparoda