Įtraukiojo ugdymo metodinės priemonės

„Pasitinkam žiemą“

Laimutė Kolpakova, specialioji pedagogė, logopedė.

Kauno Prano Daunio ugdymo centras.

,,Pasitinkam žiemą“ (daiktavardžiai, būdvardžiai, veiksmažodžiai).

Tikslas. Skatinti mokinių skaitymo įgūdžių, aktyviojo ir pasyviojo žodyno plėtrą, pasitelkiant skaitmeninį turinį.

Priemonė skirta mokiniams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių, atsižvelgiant į individualius mokinio gebėjimus. Ši priemonė padės sunkiai skaitantiems mokiniams aktyviau įsitraukti į ugdymosi procesą. Priemonė skirta aktyviojo ir pasyviojo žodyno plėtojimui žiemos tematika. Ši priemonė paruošta ir PDF formatu atsispausdinti, kur mokiniai įtvirtins žinias ir atliks užduotis. Pagal individualius gebėjimus – vieni ieškos pasislėpusių žodžių, kiti atrinks daiktavardžius, būdvardžius, veiksmažodžius ir sudarys su jais sakinius, kiti kirps ir klijuos atitikmenis ir t.t.

https://wordwall.net/lt/resource/64847404

eparoda.lt

Privatumas

logo eparoda