Namų mokymas

„Garsai o-uo“

Birutė Kasparienė, pradinio ugdymo mokytoja metodininkė

Šiaulių Dainų progimnazija

Tikslas. Išmokyti teisingai parinkti garsus o-uo žodžiuose.

Priemonė skirta garsų o-uo diferencijavimui.

Priemonės aprašas. Interaktyvi metodinė priemonė „Garsai o-uo“ skirta I-II klasės mokiniams. Ši priemonė žaisminga. Jei mokinys teisingai nustato žodyje garsą – pasigirsta plojimai ir mokinys „keliauja“ toliau, jei suklysta – pasigirsta sprogimas ir mokinys grįžta į ankstesnę skaidrę. Jis turi galimybę pasitaisyti. Taip mokinys mokosi diferencijuoti garsus o-uo. Mokiniai gali mokytis individualiai arba prie vieno kompiuterio, naudodamiesi interaktyvia lenta.

„Garsai o-uo“

Birutė Kasparienė, pradinio ugdymo mokytoja metodininkė

Šiaulių Dainų progimnazija

Tikslas. Išmokyti teisingai parinkti garsus o-uo žodžiuose.

Priemonė skirta garsų o-uo diferencijavimui.

Priemonės aprašas. Interaktyvi metodinė priemonė „Garsai o-uo“ skirta I-II klasės mokiniams. Ši priemonė žaisminga. Jei mokinys teisingai nustato žodyje garsą – pasigirsta plojimai ir mokinys „keliauja“ toliau, jei suklysta – pasigirsta sprogimas ir mokinys grįžta į ankstesnę skaidrę. Jis turi galimybę pasitaisyti. Taip mokinys mokosi diferencijuoti garsus o-uo. Mokiniai gali mokytis individualiai arba prie vieno kompiuterio, naudodamiesi interaktyvia lenta.

„Linksmieji pirštukai“

Ilona Velepolskienė, vyresnioji logopedė-specialioji pedagogė

Vaikų lopšelis-darželis ,,Šypsenėlė“

Tikslas. Lavinti specialiųjų ugdymo(si) poreikių vaikų smulkiąją motoriką ir bei spalvų pažinimą.

Priemonė skirta smulkiosios motorikos lavinimui, spalvų pažinimui, akių-rankos koordinacijai gerinti.

Priemonės aprašas. Priemonę sudaro kortelės su įvairių spalvų apskritimais bei užduočių kortelės. Rankutės dedamos ant pagrindinės kortelės. Šalia padedama užduočių kortelė. Vaikas turi paliesti atitinkamu pirštu užduočių kortelėje nurodytos spalvos rutulį. Spalvą įvardinti.

„Surask skaičių“

Ilona Velepolskienė, vyresnioji logopedė-specialioji pedagogė

Vaikų lopšelis-darželis ,,Šypsenėlė“

Tikslas. Lavinti specialiųjų ugdymo(si) poreikių vaikų smulkiąją motoriką ir skaičiavimo įgūdžius.

Priemonė skirta smulkiosios motorikos lavinimui, skaičiavimo įgūdžiams tobulinti bei skaičių pažinimui.

Priemonės aprašas. Priemonę sudaro kortelės su paveikslėliais ir skaičiais ir segtukai. Priemonės išdėliojamos ant stalo. Vaikas paima kortelę,  suskaičiuoja kiek daiktų nupiešta paveikslėlyje, suranda atitinkamą skaičių ir prisega segtuką.

„Laikrodis“

Neringa Vėlienė, pradinio ugdymo vyresnioji mokytoja

Šiaulių Dainų progimnazija

Tikslas. Padėti mokiniams įgyti matematikos žinių ir gebėjimų, taisyklingai skaityti ir užrašyti laiko matavimo rezultatus vieniniais matiniais skaičiais.

Mokymo priemonė skirta pirmos klasės mokiniams laiko skaičiavimo įgūdžiams lavinti. Pa(si)tikrinti, kaip mokiniai geba pažinti laikrodį, žino laiko matavimo vienetus.

Priemonės aprašas. Ši priemonė yra žaisminga, spalvinga, nėra sudėtinga naudotis. Ja mokinys gali savarankiškai įtvirtinti laiko matavimo žinias ir gebėjimus tiek mokykloje, tiek namuose.

„Sakinio dalys“

Raimunda Urbonavičienė, logopedė-specialioji pedagogė metodininkė, Jūratė Feigytė, pradinių klasių mokytoja metodininkė

Gargždų „Kranto“ pagrindinė mokykla

Tikslas. Lavinti atmintį, įtvirtinti sakinio dalių pavadinimus, klausimus.

Priemonė skirta teorijos įtvirtinimui praktikoje, žaidžiant didaktinius žaidimus.

Priemonės aprašas. Mokinys prisimins sakinio dalių pavadinimus, sutartinius ženklus. Naudodamasis schemomis-lankstinukais, sudarys sakinį.

 Taip pat įtvirtins ir pakartos sąvokas: pagrindinės ir  antrininkės sakinio dalys, gramatinis centras. Mokiniai aktyviai dalyvaus ugdymo procese. Plėsis mokinio žodynas, tobulės sakinio sudarymo įgūdžiai.

„Pabaisiuko ūsai“

Zita Vasiliauskienė, logopedė metodininkė

Alytaus lopšelis-darželis „Boružėlė“

Tikslas. Mokyti kalbinio kvėpavimo.

Priemonė lavinanti kalbinio kvėpavimo įgūdžius. Skirta įkvėpimo ir iškvėpimo stiprumui, ilgumui lavinti.

Priemonės aprašas. Pučiant orą į puodelį sujuda juostelės. Vaikai mokosi įkvėpti per nosį ir iškvėpti per burną.

„R sudoku“

Zita Vasiliauskienė, logopedė metodininkė

Alytaus lopšelis-darželis „Boružėlė“

Tikslas. Įtvirtinti garso R tarimą žodžiuose.

Garso R tarimo įtvirtinimui.

Priemonės aprašas. Vaikas turi pagalvoti ir rasti tinkamą vietą paveikslėliui taip, kad vienodi paveikslėliai nesikartotų toje pačioje eilutėje ir stulpelyje. Po to paveikslėlius pavadinti.

  R sudoku

„Mokausi raides“

Solveiga Meslinaitė, mokytoja, vyresnioji specialioji pedagogė

Jonavos „Neries“ pagrindinės mokyklos Specialiojo ugdymo skyrius

Tikslas. Mokyti ir įtvirtinti raides

Priemonė skirta mokyti raides, skirti jas, skirti pagal grafinį vaizdą, priskirti paveiksliukui pagal pirmą raidę.

Priemonė skirta komunikacinei veiklai. Individualiam ir poriniam darbui

Priemonės aprašas. Priemonę sudaro lapai su raidėmis ir tuščiais langeliais, kortelės su raidėmis, kortelės su paveiksliukais.

Priemonės naudojimas:

I etapas: vaikas deda tokią pačią raidę šalia:

II etapas: mokytoja sudeda raides, vaikas turi suvesti su reikiama raide.

III etapas: vaikas kortelę su paveiksliuku ir užrašu deda prie tokios pačios raidės.

IV etapas: vaikas kortelę su paveisliuku deda prie raidės, kuria prasideda žodis paveikslėlyje  arba mokytoja sudeda paveikslėlius, o vaikas turi sujungti raidę su paveikslėlio pirmąja raide.

„Emocijos“

Eglė Akunienė, specialioji pedagogė-logopedė

Jonavos „Neries“ pagrindinės mokyklos Specialiojo ugdymo skyrius

Priemonės tikslas – padėti mokiniams turintiems specialiųjų mokymosi poreikių išmokti pažinti, įvardinti matomas emocijas.

Priemonė gali būti naudojama individualiam ir grupiniam naudojimui.

Priemonės aprašas. Kaip naudojama:

1.      Pedagogas ant stalo padeda apskritimą su emocijų veideliais ir mažus apskritimus su tais pačiais veideliais. Mokinys turi išsukęs rasti tą patį veidelį tarp kitų ir padėti ant tokio paties veiduko apskritime;

2.      Pedagogas ant stalo padeda korteles su emocijų pavadinimais, o mokinys turi surasti įvardintą emociją  ir ją sudėti iš dviejų detalių;

3.      Mokinys jau paruoštame portrete turi nupiešti savo arba nurodytą emociją.

„Pavasario gėlės“

Irma Morkūnienė, vyresnioji specialioji pedagogė

Šilutės lopšelis-darželis „Ąžuoliukas“

Supažindinti specialiųjų poreikių vaikus su pavasario gėlėmis.

Ši priemonė skirta plėtoti ikimokyklinio amžiaus vaikų, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių, žodyną, formuoti vaizdinius.

Priemonės aprašas. Priemonė paruošta kaip kompiuterinė pateiktis su Padlet programa. Ją sudaro paveikslėlių, schemų, video medžiagos rinkinys. Vaikas stebi visą pateikti ir  pasakoja ką mato. Vaikas pasako gėlės pavadinimą, nusako požymius, stebi video medžiagoje kaip augalas auga. Susipažįsta su augalo sandarą, jo augimo seka ir pan.  

 

,,Parink tinkamą skiemenį“

Ingrida Tammi-Leistrumienė, specialioji pedagogė-logopedė metodininkė

Klaipėdos Simono Dacho progimnazija

Tikslas. Mokyti skiemenuoti žodžius.

Skiemenavimo mokymui. Viena iš užduočių skirta taip pat girdimojo suvokimo lavinimui.

Priemonė skirta 1 klasės mokiniams. Priemonę sudaro paveikslėlių ir skiemenų kortelės (dviskiemeniai ir triskiemeniai žodžiai). Vaikas traukia paveikslėlio kortelę, suskiemenuoja žodį ir parenka tinkamą skiemenį. Pirmiausia skiemenuojami dviskiemeniai žodžiai. Kai lengvai sekasi skiemenuoti dviskiemenius žodžius, skiemenuojami trijų skiemenų žodžiai.

Priemonė pritaikyta ir nuotoliniam darbui. Parengta tokia pati priemonė su learningapps.org programėlėmis. Čia vaikai gali parinkti skiemenis juos perskaitydami, arba išklausydami įgarsintus skiemenis.

eparoda.lt

Privatumas

logo eparoda