Skaitmeninės įtraukiojo ugdymo priemonės

„Lietuvoje žiemojantys paukščiai“

Renata Ginkuvienė, logopedė metodininkė

„Garsas R žodžiuose“

Rasa Gerdauskienė, vyresnioji logopedė

E ir Ė diferencijavimas

Veronika Gibler, specialusis pedagogas, logopedas metodininkas

Daiktavardžio ir skaitvardžio derinimas: vienas - viena, du - dvi

Rasa Česnavičiūtė, vyresnioji logopedė

„Du berniukai-dvi mergaitės“

Jolanta Šimanskienė, logopedė, vyresnioji logopedė

Sakinių su prielinksniais sudarymas

Angelė Kleinauskaitė, logopedė, specialioji pedagogė, metodininkė

I – y skyrimas

Edita Murinienė, logopedė, specialioji pedagogė, metodininkė

Sąvokos: „PIRMAS–PASKUTINIS“

Rita Danilevičienė, vyresnioji logopedė-specialioji pedagogė

O ar UO

Aida Budvytienė, logopedė

Garsų s-š, z-ž, c-č, dz-dž teisingas tarimas sakiniuose

Erika Gudauskienė, logopedė-specialioji pedagogė, metodininkė

Mokomės skirti, teisingai tarti e-ė

Erika Gudauskienė, logopedė-specialioji pedagogė, metodininkė

Ką apsirengti, kai šilta, o ką, kai šalta?

Aina Pocevičienė, socialinė pedagogė

Klausimų ratas ,,Pasikalbam, kaip tau sekėsi mokykloje?”

Dalia Orlakienė, socialinė pedagogė metodininkė

Pasakyk teisingą atsakymą

Rasa Tautkevičienė, logopedė, specialioji pedagogė metodininkė

Surask porą „Kur mano uodega?“

Jurga Legienė, logopedė metodininkė

Suskaičiuok 1-10

Jurga Legienė, logopedė metodininkė

eparoda.lt

Privatumas

logo eparoda