Skaitmeninės įtraukiojo ugdymo priemonės

Balsiai ir dvibalsiai ė - ie

Danutė Venckutė, logopedė metodininkė

Kelmės „Aukuro“ pagrindinė mokykla

Tikslas. Diferencijuoti balsius ir dvibalsius ė-ie žodžiuose, lavinant foneminį suvokimą, įtvirtinant rašymo įgūdžius.

Priemonė skirta specialiųjų ugdymosi poreikių turintiems pradinių klasių mokiniams (2–4 kl.).

Priemonės aprašas. Metodinis darbas skirtas  specialiųjų ugdymosi poreikių turintiems pradinių klasių mokiniams, kurie patiria sunkumų diferencijuodami balsius ir dvibalsius (ė-ie). Užduotys 2 klasės mokiniams  padės lavinti foneminį suvokimą, įtvirtinti rašymo įgūdžius. Darbo patirtis  rodo, kad tokių klaidų gausų 2-4 klasių mokinių rašto darbuose.

eparoda.lt

Privatumas

logo eparoda