Skaitmeninės įtraukiojo ugdymo priemonės

Daiktų apibūdinimas pagal spalvas

Simona Šambarienė, vyresnioji logopedė

Šiaulių „Ringuvos“ mokykla

Tikslas. Lavinti girdimąjį ir regimąjį, verbalinės kalbos suvokimą, plėsti, tikslinti žodyną, formuoti kalbos gramatinį taisyklingumą (mot. ir vyr. g.).

Priemonė skirta specialiųjų poreikių mokiniams.

Priemonės aprašas. Priemonė skirta įvairaus amžiaus specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių mokinių kognityvinių procesų, kalbinių gebėjimų lavinimui logopedinėse pratybose. https://www.storyjumper.com/book/read/105975706

eparoda.lt

Privatumas

logo eparoda