Skaitmeninės įtraukiojo ugdymo priemonės

Dvibalsiai

Šarūnė Venckuvienė, vyresnioji specialioji pedagogė, vyresnioji logopedė

Kretingos Marijono Daujoto progimnazija

Tikslas. Skirti dvibalsius ir atpažinti juos žodžiuose.

Priemonė skirta 2 klasės mokiniams.

Priemonės aprašas. Interaktyvi priemonė, sukurta Liveworksheets programoje ir skirta 2 klasės mokiniams, turintiems skirtingų gebėjimų. Mokiniai mokomi sudaryti dvibalsius, juos skirti tarp įvairių raidžių junginių, atpažinti žodžiuose ir įrašyti žodžiuose. Medžiaga pateikiama atskiruose darbalapiuose, nes mokiniams patinka matyti nedidelės apimties užduotis, kurias atlikę iš karto gauna įvertinimą. Darbalapiuose atsakymai žymimi skirtingais būdais: sujungiami linijomis, parenkami tinkami atsakymai iš kelių duotų variantų, pažymimi teisingi atsakymai. Šie darbalapiai gali būti spausdinami.

https://www.liveworksheets.com/kv3303849fo

https://www.liveworksheets.com/qv2980313bj

https://www.liveworksheets.com/zb3304642a

https://www.liveworksheets.com/vr3304667ct

eparoda.lt

Privatumas

logo eparoda