Skaitmeninės įtraukiojo ugdymo priemonės

Dvibalsių ie, ai, uo diferencijavimas žodžiuose

Toma Šikšniuvienė, logopedė, specialioji pedagogė

Kretingos Simono Daukanto progimnazija

Tikslas. Įtvirtinti dvibalsių ie, ai, uo rašybą žodžiuose, ugdyti foneminį suvokimą, nustatant, koks dvibalsis yra žodyje.

Priemonė skirta 1–2 klasių mokiniams.

Priemonės aprašas. Metodinė priemonė skirta diferencijuoti balsius ie, ai ir uo žodžiuose. Priemonė ugdo foneminį suvokimą, moko taisyklingo dvibalsių ie, ai, uo tarimo, plečia žodyną. Metodinė priemonė skirta 1-2 klasių mokiniams, kuriems neišugdytas foneminis suvokimas. Mokiniai įvardina paveikslėlio pavadinimą, pasako, kokį dvibalsį ie, ai arba uo girdi žodyje ir pasirenka atitinkamą dvibalsį. Priemone gali naudotis logopedai, specialieji pedagogai, pradinių klasių mokytojai, tėvai. Metodinė priemonė parengta, naudojantis kompiuterine programa Wordwall. Prieiga internete: https://wordwall.net/lt/resource/38114991/dvibalsi%c5%b3-ie-ai-uo-diferencijavimas-%c5%beod%c5%beiuose

eparoda.lt

Privatumas

logo eparoda