Skaitmeninės įtraukiojo ugdymo priemonės

E ir Ė diferencijavimas

Veronika Gibler, specialusis pedagogas, logopedas metodininkas

Ignalinos Česlovo Kudabos gimnazija

Tikslas. Įtvirtinti garsų e ir ė rašymą žodžiuose.

Priemonė skirta 3-4 klasių mokiniams.

Priemonės aprašas. 

Naudojantis šia priemone reikalinga internetinė prieiga. Registracija learningapps.com svetainėje nėra nebūtina.

Šią užduotį mokiniai gali atlikti ne tik klasėje, bet ir bibliotekoje, namuose. Atliekant  užduotį, mokinai siekia teigiamo rezultato – visi laukeliai po patikros turi būti žali. Jei yra raudonų, programa leidžia klaidas ištaisyti. Tokiu būdu, skatinama mokymosi motyvacija ir nelieka baimės suklysti, nes visada galima pasitaisyti.

Užduotis neturi laiko limito, todėl mokinys ją gali atlikti savo tempu.

Mokytojas gali užduotį pateikti pamokos metu. Ją gali savo pratybose taikyti logopedai, specialieji pedagogai.

Aprašymas:

  1. Google paieškos laukelyje mokinys surenka arba nukopijuoja mokytojo atsiųstą nuorodą.
  2. Ją paspaudus atsidaro langas su užduoties paaiškinimu: įrašyk praleistas raides e arba ė. Mokinys spaudžia mygtuką „Ok“.
  3. Užduoties atlikimas. Mokiniui yra pateikiamas tekstas. Tekste yra žodžiai, kuriuose jis turi įrašyti e arba ė. Kai mokinys jau atliko šią užduotį, paspaudžia ekrano dešinėje pusėje apačioje esnatį mėlyną mygtuką. Jei užduotis atlikta teisingai, be klaidų, visi užpildyti langeliai nusidažo žalia spalva ir atsiranda užrašas: Puikiai padirbėta! Viskas teisinga. Jei užduotis atlikta klaidingai, šis užrašas nepasirodo, o klaidingos vietos nusidažo raudonai
  4. Mokinys gali išsitaisyti savo klaidas ir dar kartą pasitikrinti. Jeigu šį kartą jis ištaisė visas klaidas, tuomet ekrane pasirodo užrašas, kad jis puikiai padirbėjo.
  5. Mokinys dirba savo tempu iš jam patogios vietos, siekiama teigiamo rezultato, įtvirtinamos žinios, kyla mokymosi motyvacija.

6.      Nuoroda: https://learningapps.org/display?v=p1mo30t7n21

eparoda.lt

Privatumas

logo eparoda