Skaitmeninės įtraukiojo ugdymo priemonės

Garsas R sakinyje

Irena Mikšienė, logopedė metodininkė

Jonavos Raimundo Samulevičiaus progimnazija

Tikslas. Įtvirtinti taisyklingą garso r tarimą sakiniuose.

Priemonė skirta ikimokyklinio, priešmokyklinio ir jaunesniojo mokyklinio amžiaus vaikų ugdymui.

Priemonės aprašas. Logopedas (arba pats vaikas) perskaito klausimą, o vaikas paspaudžia tinkamą paveikslėlį  ir atsako į klausimą pilnu sakiniu, taisyklingai tardamas sakinyje garsą r.  https://wordwall.net/lt/resource/31614852

eparoda.lt

Privatumas

logo eparoda