Skaitmeninės įtraukiojo ugdymo priemonės

Garsų Z ir Ž diferencijavimas

Svetlana Laurinavičienė, logopedė

Žagarės gimnazijos ikimokyklinis ugdymo skyrius

Tikslas. Įtvirtinti garsų z, ž tarimą skiemenyse, žodžiuose. Formuoti rišliąją kalbą.

Priemonė skirta ikimokyklinio, priešmokyklinio, pradinio ugdymo vaikams.

Priemonės aprašas. Priemonė skirta ikimokyklinio, priešmokyklinio, pradinio ugdymo vaikams mokyti diferencijuoti, įtvirtinti garsus z ir ž skiemenyse, žodžiuose. Kortelėse esančius užrašus perskaito pedagogas, o vaikas taisyklingai pakartoja. Skaitantys vaikai – skaito patys. Atvertus korteles su skiemenimis, žodžiais – atsidengia paveikslėlis. Jis aptariamas klausimų pagalba, kuriamas pasakojimas, lavinami rišliosios kalbos gebėjimai.

eparoda.lt

Privatumas

logo eparoda