Skaitmeninės įtraukiojo ugdymo priemonės

Miško detektyvas

Sigita Koroliovė, lietuvių kalbos mokytoja ekspertė, surdopedagogė ekspertė

Klaipėdos Litorinos mokykla

Tikslas. Siekdami išaiškinti detektyvinę bylą, vaikai atliks užduotis, spręs galvosūkius, žais žaidimus, pagilinsiančius pasaulio pažinimo ir lietuvių kalbos žinias.

Priemonė skirta pradinių klasių mokiniams.

Priemonės aprašas. „Miško detektyvas“ skirtas pradinių klasių mokiniams, tačiau, atsižvelgiant į raidos ypatumus, jis tiks ir individualių poreikių turintiems vyresniųjų klasių mokiniams. 

Knygutę galima skaityti ir pagalbos mokiniui specialistų užsiėmimuose, ir su gamtosauga susijusiuose renginiuose, ir namuose, kada vaikai pradeda nuobodžiauti nežinodami, kuo užsiimti. Skaitydami knygutę vaikai plės žinias apie paukščius ir gyvūnus, susipažins su dar nežinomais gyvūnijos pasaulio atstovais, mokysis apibūdinti juos pagal išorinius ir vidinius bruožus, sudaryti ir skaityti jų vardus. 

„Skaitmeninėje knygelėje yra dvejopos užduotys: vienas reikia atsispausdinti, kitas atlikti internete. Tai – komunikavimo, pažinimo, socialinės, emocinės ir sveikos gyvensenos kompetencijas lavinantys galvosūkiai, mįslės, kūrybiniai darbeliai, interaktyvios užduotys ir žaidimai.

Knygutės nuoroda https://read.bookcreator.com/eJKUhglpddZGr0xiJ3vQ7kTzWSk2/oppgryTYTBKaJZdLzIrBlg

eparoda.lt

Privatumas

logo eparoda