Skaitmeninės įtraukiojo ugdymo priemonės

O ar UO

Birutė Stapulionienė, vyresnioji specialioji pedagogė-logopedė

Panevėžio ,,Vyturio” progimnazija

Tikslas. Diferencijuoti panašiai skambančius garsus o-uo žodžiuose.

Priemonė skirta pradinių klasių mokiniams.

Priemonės aprašas. Priemonė pavadinimu ,,O ar UO” skirta pradinių klasių mokiniams, kuriems sunku skirti panašiai skambančius garsus o-uo. Užduotis parengta dėlionės principu. Duotiems žodžiams reikia parinkti teisingą garsą. Kaskart parinkus teisingą garsą žodžiui atsiveria paveikslėlio dalis. O atlikus visą užduotį matysis visas dėlionės paveikslėlis. Priemonę galima naudoti kompiuteryje, planšetėje, interaktyvioje lentoje ar išmaniajame telefone. https://learningapps.org/watch?v=pjsobcmra17

eparoda.lt

Privatumas

logo eparoda