Skaitmeninės įtraukiojo ugdymo priemonės

Pasek pasaką „Pirštinė“

Vaiva Alijauskienė, specialioji pedagogė-logopedė metodininkė

Kauno Prano Daunio ugdymo centras

Tikslas. Lavinti rišliąją kalbą, formuoti pasakos sekimo įgūdžius ir taisyklingą kalbos gramatinę sandarą sekant pasaką.

Priemonė skirta 4–7 metų vaikams, lavinamųjų klasių mokiniams.

Priemonės aprašas. Pradžioje pedagogas paseka pasaką „Pirštinė“, po to atverdamas kiekvieną langelį, aptaria jį su ugdytiniais. Toliau pradedame iš naujo atverti langelius, tai daro ugdytiniai, nusakydami, ką juose mato. Atvėrus langelius, mokomės sekti pasaką visų atvertų paveikslėlių pagalba, laikydamiesi jos eiliškumo ir taisyklingai formuluodami sakinius. Priemonės nuoroda: https://wordwall.net/lt/resource/26812665/pasek-pask%c4%85-pir%c5%a1tin%c4%97-i%c5%a1-eil%c4%97s

eparoda.lt

Privatumas

logo eparoda