Skaitmeninės įtraukiojo ugdymo priemonės

Prielinksnių vartojimas

Ramunė Urbanskienė, specialioji pedagogė logopedė, metodininkė

Lopšelis-darželis „Nežiniukas“

Tikslas. Taisyklingas prielinksnių vartojimas sakiniuose

Priemonė skirta ikimokyklinio amžiaus vaikams.

Priemonės aprašas. Priemonė skirta ikimokyklinio amžiaus vaikų kalbos ugdymui, mokantis taisyklingai vartoti prielinksnius. Pateikiami  paveikslėliai su klausimais ir trimis galimais prielinksnių vartojimo atsakymais. Vaikui reikia parinkti vieną teisingą. Pasirinkus neteisingai,  užsidega x, o teisingai – varnelė. https://wordwall.net/lt/resource/42778416/ramun%c4%97s-urbanskien%c4%97s-prielinksni%c5%b3-vartojimas

eparoda.lt

Privatumas

logo eparoda