Įtraukiojo ugdymo metodinės priemonės

„Išgirsk, ištark ir eik pirmyn“

Jurgita Lukošienė, vyresnioji specialioji pedagogė

Telšių lopšelis-darželis „Žemaitukas“

„Išgirsk, ištark ir eik pirmyn“

Tikslas. Lavinti foneminę klausą ir fonologinį suvokimą bei tikslinti garsų artikuliaciją.

Priemonė skirta priešmokyklinio amžiaus vaikams lavinti neišlavėjusią foneminę klausą (s-š, z-ž grupės garsai). Vaikas turi išgirsti tariamą garsą (izoliuotą, skiemenyje ar žodyje), ištarti ir paeiti takeliu pirmyn.

eparoda.lt

Privatumas

logo eparoda