Įtraukiojo ugdymo metodinės priemonės

„Tariu-girdžiu-randu-dedu“

Inga Taraškevičiūtė-Kimontienė, specialioji pedagogė, logopedė metodininkė.

Alytaus  Senamiesčio pradinė mokykla.

„Tariu-girdžiu-randu-dedu“

Tikslas. Lavina klausymo, pradinius kalbos pažinimo įgūdžius, girdimąjį, regimąjį suvokimą, dėmesį bei metakognityvinius (savarankiškumo, moderuojant mokytojui ar suteikiant netiesioginę pagalbą). Įgūdžius.

Skirta: 1-2 kl. mok.. Pagal poreikį galima naudoti PU grupėje ar dirbant  su nežymų intelekto sutrikimą turinčiais mokiniais, mokant nustatyti pirmą ir paskutinį žodžio garsą, formuojant sąvokas ,,žodžio pradžia, pabaiga, vidurys“

Parengta, naudojant  SMART Notebook programa. Reikalingas interaktyvus ekranas.

Vaikas taria paveikslėlio  pavadinimą,  analizuoja žodžio garsus, parenka atitinkančias juos raides, jas ima ir deda į raidės vietą.

Priemonės pradžioje yra žodžių šablonai ir 93 skaidrės, kuriose yra paveikslėlis ir jį atitinkanti grafinė schema. Žodžiai parinkti pagal garsinės analizės įgūdžių formavimo rekomendacijas

(pirmiausia 3 garsų žodžiai, po to dviskiemeniai iš 4-ių garsų, dviskiemeniai iš 5-ių garsų, kurių antras skiemuo uždaras, po to –pirmas skiemuo uždaras, vėliau seka dviskiemeniai, sudaryti iš 6-ių garsų ir triskiemeniai iš 6-ių, 7-ių garsų).

Priemonė „Tariu-girdžiu-randu-dedu“. Priemonės naudojimui reikalinga SmartNotebook programa.

eparoda.lt

Privatumas

logo eparoda