Įtraukiojo ugdymo metodinės priemonės

„Mažieji sekliai“

Renata Alksnė, logopedas, specialusis pedagogas, metodininkas.

Kauno lopšelis-darželis „Spindulėlis.

„Mažieji sekliai“

Priemonės nuorodos internete:        

https://byt.lt/nQ7sO

https://byt.lt/3QOyJ

https://byt.lt/C6B2L

Tikslas. Ugdyti sakytinės ir rašytinės kalbos įgūdžius

Priemonė sukurta naudojant internetinį įrankį Learningapps, o taip pat ir PDF formatu (viso 14 lapų), padeda vaikams suprasti, kad garsas siejamas su raide, o raidės sudaro žodį, skirti žodžius sudarančius garsus, skiemenis, pažinti parašytus žodžius kaip atskirų raidžių junginius.

Priemonę „Mažieji sekliai“ sudaro 3 dalys – žodžiai turintys keturias raides, šešias raides ir aštuonias raides. Šios priemonės pagalba vaikai mokosi aiškiai tarti daikto pavadinimą paveikslėlyje, tarp pateiktų raidžių rasti žodžio raides, jas užrašyti ir perskaityti, atlikti žodžių garsinę analizę ir sintezę.

Priemonę galima pritaikyti įvairių gebėjimų vaikams – skaitmeninė priemonės versija labai tinka vaikams, turintiems įvairių motorikos sutrikimų, kurie negali atlikti tikslingų, rašymui būtinų judesių, vaikams, turintiems autizmo spektro sutrikimų, silpnaregiams ar gabesniems ikimokyklinio amžiaus vaikams. Taip pat galima naudoti kaip paskatinimui, užduočių atlikimo paįvairinimui.

PDF formatu priemonė naudojama dar ir kaip dalomoji medžiaga vaikų sakytinės ir rašytinės kalbos ugdymui, akies-rankos koordinacijos tobulinimui.

Užduočių plėtojimui siūloma iš pateiktų raidžių sugalvoti naujų žodžių ar su perskaitytu žodžiu sugalvoti sakinį, taip ugdomas gramatinis kalbos taisyklingumas, lavėja rišlioji kalba. Priemonė naudojama skaitmeniniu formatu ir kaip užduočių lapai.

Skirta ikimokyklinio, priešmokyklinio amžiaus vaikams bei jaunesniųjų pradinių klasių mokiniams.

 

eparoda.lt

Privatumas

logo eparoda