Skaitmeninės įtraukiojo ugdymo priemonės

Daiktavardžių giminės

Jolita Tumėnienė, logopedė, specialioji pedagogė metodininkė

Jonavos „Lietavos“ pagrindinė mokykla

Tikslas. Lavinti kalbos gramatinę sandarą, siekiant įtvirtinti daiktavardžių gimines.

Priemonė skirta 1 klasės mokiniams.

Priemonės aprašas. Viktorinos tipo užduotis, reikalaujanti sugrupuoti žodžius į dvi grupes.  Vyriškos giminės daiktavardžiai derinami su skaitvardžiu „vienas“, moteriškos giminės  – su skaitvardžiu „viena“. Priemonė skirta specialiųjų ugdymosi poreikių turintiems mokiniams gramatinei kalbos sandarai formuoti, mokant derinti vyriškos ir moteriškos giminės daiktavardžius su skaitvardžiu. https://wordwall.net/lt/resource/30768455

eparoda.lt

Privatumas

logo eparoda