Skaitmeninės įtraukiojo ugdymo priemonės

Užbaik sakinį

Jolita Tumėnienė, logopedė, specialioji pedagogė metodininkė

Jonavos „Lietavos“ pagrindinė mokykla

Tikslas. Lavinti kalbos gramatinę sandarą, siekiant įtvirtinti daiktavardžių kaitymą linksniais..

Priemonė skirta 1-4 klasės mokiniams.

Priemonės aprašas. Viktorinos tipo užduotis, reikalaujanti parinkti sakiniui tinkamu linksniu parašytą žodį. Priemonė skirta gramatinės sandaros formavimui, skaitymo įgūdžių ugdymui 1-4 klasių ir specialiųjų ugdymosi poreikių turintiems mokiniams. https://wordwall.net/lt/resource/30768455

eparoda.lt

Privatumas

logo eparoda