Skaitmeninės įtraukiojo ugdymo priemonės

Kas tai? Pavadink šeimos narius. Alternatyvi komunikacija

Edita Ruckienė, logopedė, metodininkė

Jonavos Justino Vareikio progimnazija

Tikslas. Mokyti suprasti simbolius, reiškiančius šeimos narius, plėsti žodyną šeimos narių pavadinimais.

Priemonė skirta ikimokyklinio, priešmokyklinio, pradinio ugdymo amžiaus tarpsnio vaikams (mokiniams).

Priemonės aprašas. Priemonė skirta vaikams (mokiniams), negebantiems arba iš dalies gebantiems bendrauti kalba. Jeigu vaikas (mokinys) nekalba, atidaromi visi langeliai ir prašoma parodyti įvardintą šeimos narį. Jeigu vaikas (mokinys) geba bendrauti kalba ar jau įsiminė simbolius, prašoma atidaryti langelį ir pavadinti šeimos narį, vadovaujantis simboliu ar apačioje užrašytu žodžiu (ar pakartoti logopedo išartą žodį). Žaidimo paįvairinimui tinka naudoti interaktyvų šabloną „Atsitiktinės kortos“. Įtvirtinimui, individualizavimui, atsižvelgiant į vaikų/mokinių gebėjimus, galima naudoti spausdinimui skirtą šabloną „Laimės ratas“. Simboliai panaudoti iš  https://arasaac.org/. Priemonė pasiekiama https://wordwall.net/lt/resource/39636817

eparoda.lt

Privatumas

logo eparoda