Skaitmeninės įtraukiojo ugdymo priemonės

Šeima. Alternatyvi komunikacija.

Edita Ruckienė, logopedė, metodininkė

Jonavos Justino Vareikio progimnazija

Tikslas. Mokyti suprasti ar/ir konstruoti trijų žodžių frazę Tai yra ..., pavadinant šeimos narius, naudojantis simboliais.

Priemonė skirta ikimokyklinio, priešmokyklinio, pradinio ugdymo amžiaus tarpsnio vaikams (mokiniams).

Priemonės aprašas. Priemonė skirta negebantiems arba iš dalies gebantiems bendrauti kalba. Jeigu vaikas (mokinys) nekalba, pedagogas pasako frazę, o vaikas (mokinys) parenka atitinkamą simbolį. Jeigu vaikas (mokinys) geba bendrauti kalba, pakartoja logopedo ištartą frazę ir parenka tinkamą simbolį. Frazę mokinys gali perskaityti ar įsidėmėti jos vizualinį vaizdą. Individualizavimui tinkami naudoti interaktyvūs šablonai  „Atidaryk langelį“, „Lėktuvas“, „Labirintas“, „Rask tinkamą“, „Balionų sprogdinimas“ bei spausdinimui skirti šablonai „Lėktuvas“, „Rask tinkamą“, „Viktorina“. Simboliai panaudoti iš https://arasaac.org/.  Priemonė pasiekiama https://wordwall.net/lt/resource/39636808.

eparoda.lt

Privatumas

logo eparoda