Skaitmeninės įtraukiojo ugdymo priemonės

Mįslės ir minklės

Vilija Stankevičienė, mokytoja

Kauno Jono Laužiko mokykla

Tikslas. Ugdyti pilietiškumą, plėsti vaikų žinias apie Lietuvą, sudaryti sąlygas vaikų kūrybiškumui ir saviraiškai, suburti klasės bendruomenę kūrybiniam bendradarbiavimui.

Priemonė skirta pradinių klasių mokiniams.

Priemonės aprašas. Naudojama SMART lentoje, mįslių ir minklių įvirtinimui.

eparoda.lt

Privatumas

logo eparoda