Įtraukiojo ugdymo metodinės priemonės

Nosinių rašymas žodžių galūnėse.

Veronika Gibler, specialusis pedagogas, logopedas metodininkas.

Ignalinos Česlovo Kudabos gimnazija.

Nosinių rašymas žodžių galūnėse.

Tikslas. Įtvirtinti nosinių rašymą daiktavardžių ir būdvardžių galūnėse

Ši priemonė skirta 5-6 klasių mokiniams, tačiau gali būti taikoma ir vyresniems SUP turintiems mokiniams (Nuoroda: https://prezi.com/p/rcys4o2w_oen/nosiniu-rasymas-zodziu-galunese/).

1.      Pradžioje mokinių prašoma prisiminti, kas yra daiktavardis ir būdvardis. Akcentuojama, kad jie yra draugai, todėl jų galūnės dera.

2.      Taisyklės. Pateikiamos pagrindinės taisyklės, kurias taikant mokiniai daro daugiausia klaidų. Šios taisyklės aptariamos, sugalvojama pavyzdžių.

3.      Užduotys:

3.1. Pakeisti duotų žodžių junginius taip, kad jie atsakytų į klausimus Ką? ir Ko daug?, tinkamai užpildyti lentelę.

3.2. Paspaudus nuorodą atlikti užduotį LearninngApps.org aplinkoje (https://learningapps.org/28854597): žodžiuose surašyti galūnes, paspausti mėlyną mygtuką ir pasitikrinti. Jei užduotis atlikta teisingai, visi laukeliai nusidažys žaliai, klaidingai įrašytas atsakymas nusidažys raudona spalva. Klaidą galima ištaisyti.

3.3. Su pateiktais žodžių junginiai sugalvoti sakinius ir juos užrašyti.

4.      Pamokos apibendrinimas (refleksija).

5.      Pabaiga

eparoda.lt

Privatumas

logo eparoda