Įtraukiojo ugdymo metodinės priemonės

„Paveikslėlis – raidė – skiemuo – žodis“

Ana Krinickaja, vyresnioji specialioji pedagogė, Elona Tijunonienė, logopedė ekspertė.

Vilniaus „Vilties“ specialioji mokykla-daugiafunkcinis centras.

„Paveikslėlis – raidė – skiemuo – žodis“

Tikslas.

1.      Pažinti paveikslėlius pagal žodį, pažinti didžiąsias - mažąsias raides, atvirus ir uždarus skiemenis,  žodžius didžiosiomis – mažosiomis raidėmis, įvardinti raides ir juos perskaityti;

  1. Rastą paveikslėlio pavadinimą, raidę, skiemenį, žodį pažymėti spaustuku ir pasitikrinti, ar užduotis teisingai atlikta;

Priemonė skirta įvairaus amžiaus vaikams,  mokantis pažinti raides, mokantis skaitymo pradmenų, taip pat mokiniams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių. Priemonę galima naudoti individualiam ar grupiniam darbui.

Priemonę sudaro 10 skirtingų lentelių komplektų). Priemonė naudojama  pažinti spausdintines didžiąsias – mažąsias raides, spausdintinius atvirus ir uždarus skiemenis didžiosiomis - mažosiomis raidėmis, spausdintinius trumpus atvirų skiemenų žodžius didžiosiomis – mažosiomis raidėmis. Išmokti susieti paveikslėlį su žodžiu, atpažinti žodį. Rasti juos tarp kitų trijų pavyzdžių. Rastą raidę, skiemenį ar žodį pažymėti spaustuku ir pasitikrinti, ar užduotis teisingai atlikta; Formuoti sąvokas: raidė, skiemuo, žodis. Mokytis skaityti. Lavinti akies – rankos koordinaciją. Lavinti atmintį, dėmesį, mąstymą, pastabumą.

Priemonė patalpinta:

https://logopedai.jimdofree.com/

eparoda.lt

Privatumas

logo eparoda