Įtraukiojo ugdymo metodinės priemonės

Žaidimas „Skaitvardžių pinklės“

Sigita Koroliovė, lietuvių kalbos mokytoja ekspertė, surdopedagogė ekspertė.

Skaitmeninė knygelė pagal S.Nėries eilėraštį „Senelės pasaka“

Dalia Rusteikienė, vyresnioji pradinių klasių mokytoja.

Mano elgesys naudojantis čiuožykla

Raminta Ramankevičienė, anglų kalbos mokytoja.

„Dvibalsiai“

Jurgita Kazlauskienė, specialioji pedagogė, logopedė.

Perskaityk sakinį ir rask tinkamą paveikslėlį

Ina Petrovskienė, vyresnioji specialioji pedagogė, logopedė.

„Linksmieji skiemenys“

Irena Andrulaitienė, specialioji pedagogė, metodininkė.

„Spalvos aplinkoje“  ir „Kas? Kur?“

Ilona Velepolskienė, vyresnysis logopedas.

„Kalbos dalių įtvirtinimas“

Edita Janušauskienė, specialioji pedagogė, logopedė metodininkė.

Body Parts (word search)

Vilija Rakštienė, anglų kalbos mokytoja metodininkė.

Garso Š tarimo įtvirtinimas skiemenyse, žodžiuose.

Justina Bartašienė, logopedė, metodininkė.

Skaičių lentelė

Nijolė Volosevičienė, pradinių klasių mokytoja metodininkė, vyresnioji specialioji pedagogė.

Pažinkime geometrinės figūras

Inga Maciulevičienė, priešmokyklinio ugdymo mokytoja, metodininkė, specialioji pedagogė.

Giedrė Černikienė, logopedė, metodininkė.

eparoda.lt

Privatumas

logo eparoda