Skaitmeninės įtraukiojo ugdymo priemonės

Mokomės skirti, teisingai tarti e-ė

Erika Gudauskienė, logopedė-specialioji pedagogė, metodininkė

Tytuvėnų gimnazija, Tytuvėnai, Kelmės rajonas

Tikslas. Garsų e-ė teisingo  tarimo, diferenciacijos žodžiuose mokymas.

Priemonė skirta 1-4 klasių mokiniams.

Priemonės aprašas. Metodinė priemonė skirta garsų e-ė teisingam tarimui, diferenciacijai žodžiuose. Užduotys pateiktos sunkėjančia tvarka: e-ė kirčiuotuose skiemenyse, nekirčiuotuose skiemenyse, keli garsai e-ė tame pačiame žodyje. Užduotis galima taikyti mokant ne tik teisingo tarimo, bet ir teisingo žodžių skaitymo, rašymo per individualias ar grupines pratybas.

  „Mokomės skirti, teisingai tarti ė-ė“

eparoda.lt

Privatumas

logo eparoda