Namų mokymas

„Voverytės grybai“

Nijolė Kairienė, pradinių klasių mokytoja, vyresnioji specialioji pedagogė

Rusnės specialioji mokykla

Tikslas. Įtvirtinti skaičių sandarą iki 4.

Priemonė skirta daiktų skaičiavimui, siejant su skaičių sandaros suvokimu.

Taip pat lyginimui „Kur daugiau?“, „Kur mažiau?“

Sudėčiai ir atimčiai iki 4.

Priemonės aprašas.

Priemonė skirta pirmos klasės mokiniams. Jos pagalba vaiko matematinis pažinimas vyksta per aktyvią, žaismingą veiklą.

Priemonę sudaro: skaidrūs plastikiniai indeliai maistui, mediniai grybukai (galima pakeisti riešutais, gilėmis, kankorėžiais) ir 4 paveikslėliai su voveraitėmis.

Priebalsių Š-S diferencijavimas

Rima Čerauskienė, specialioji mokytoja metodininkė

Tauragės r. Skaudvilės ugdymo ir vaiko gerovės centras

Tikslas. Lavinti girdimąjį suvokimą, kalbinę klausą.

Skirta. Garsų tarimo  ir skyrimo įtvirtinimui.

Priemonės naudojimas. Paveikslėlis, kurio pavadinimas prasideda garsu Š, įdėti į vokelį, ant kurio parašyta raidė Š. Paveikslėlis, kurio pavadinimas prasideda garsu S, įdėti į vokelį, ant kurio parašyta raidė S.

„Skaičiavimo delniukai“

Svetlana Cechmister, mokytoja

Jonavos „Neries“ pagrindinės mokyklos Specialiojo ugdymo skyrius

Priemonės tikslas – padėti mokiniams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių įgyti matematikos žinių ir gebėjimų, mokytis naujų bei įtvirtinti jau turimus skaičiavimo, skaičių sandaros ir jų skirtumo bei veiksmų su skaičiais įgūdžius.

Priemonė gali būti naudojama individualiam arba darbui poroje.

Priemonės aprašas. Priemonę sudaro: dvidešimt skritulių su skaičiais, aritmetiniai ženklai, plokštuminis pagrindas su jame esančiais delnais.

Kaip naudojama individualiam darbui:

1) pedagogas uždeda skritulį su skaičiumi apačioje po delnais, o mokinys užlenkia atitinkamą skaičiui pirštukus. Tokių būdų mokinys išmoksta ir / ar įtvirtina skaičiavimo įgūdį bei įgauna suvokimą apie skaičiaus ir kiekio ryšį.

2) pedagogas uždeda skrituliu su skaičiai bei aritmetiniu ženklu, o mokinys, priemonėje esančių pirštukų pagalba, atlieka veiksmą (pvz. 2+3= užlenkia 2 pirštukus ir dar 3 pirštukus bei suskaičiuoja kiek pirštukų užlenkė).

Kaip naudojama poroje: pedagogas uždeda skritulį su skaičiumi, o mokiniai (kiekvienas savo delne) užlenkia atitinkamą skaičiui pirštukus. Galima žaisti kas atliks greičiau.

„Šilto lietaus debesėlis“, „Saulės spindulėliai“

Eglė Žičkuvienė, logopedė ekspertė

Kauno lopšelis-darželis „Rasytė“

Tikslas 

1. Atlikti su vaikais artikuliacinę mankštą.

2. Mokytis tarti izoliuota garsą arba kartoti įvairių skiemenų žodžius.

Skirta:

1. Artikuliacinio aparato judesių tobulinimui, imituojant įvairius daiktus, objektus, gyvūnus ar paukščius.

2. Mokytis tarti izoliuotą garsą, kartoti įvairių skiemenų garsus pagal saulės spindulėlio ilgį.

Priemonės naudojimas:

1. Vaikas traukia po vieną lietaus lašelį iš debesėlio ir pagal paveikslėlį, esantį ant lašelio, atlieka artikuliacinio aparato judesį, pvz.: kalakutas – balbatuoja liežuviu, mašina (automobilis) – burzgia lūpomis ir pan.

2. Vaikas taria izoliuotą garsą, kurį tuo metu mokosi, pagal saulės spindulėlėlio ilgį, trumpas – trumpai, ilgas – ilgai, braukdamas pirštu spindulėlį. Kol braukia, tol taria.

Kita užduotis: tarti skiemenimis žodžius. Spindulėliai sužymimi pagal žodžio skiemenį į 1-4 dalis ir parenkami atitinkami žodžiai. Vaikas mato paveikslėlų ir braukdamas pirštu per spindulį taria žodį skiemenimis. Skaitantys vaikai gali dėlioti raides ir skiemenis.

„Voverytė renka giles“

Nijolė Kairienė, pradinių klasių mokytoja, vyresnioji specialioji pedagogė

Rusnės specialioji mokykla

Tikslas. Įtvirtinti skaičių sandarą iki 10.

Priemonė skirta daiktų skaičiavimui, siejant su skaičių sandaros suvokimu.

Taip pat lyginimui „Kur daugiau?“, „Kur mažiau?“

Priemonės aprašas. Ši matematikos priemonė skirta pirmos klasės mokiniams. Priemonė žaisminga, spalvinga, nesudėtinga naudotis. Šia priemone vaikas gali savarankiškai įtvirtinti žinias tiek mokykloje, tiek namuose.

Šią priemonę sudaro 10 kortelių ir 55 paveikslėliai su gilėmis.

„Vienas–du–daug“

Agnė Žiedelienė, vyresnioji logopedė

Vilniaus lopšelis-darželis „Aitvaras“

Tikslas. Ugdyti rišlią ir gramatiškai taisyklingą kalbą.

Rišlios ir gramatiškai taisyklingos kalbos ugdymui.

Priemonė „Vienas-du-daug (S-Š garsų diferenciacijai)“ skirta ugdyti vaikų rišlią ir gramatiškai taisyklingą kalbą. Ugdytiniai paėmę kortelę įvardija ką mato, pasako vienaskaitą ir daugiskaitą, derina linksniais, skaičiais, giminėmis. Paskui patys sugalvoja sakinuką su duotu žodeliu, arba pakartoja logopedo pasakytą sakinį.

„Panašiai skambantys žodžiai“

Agnė Žiedelienė, vyresnioji logopedė

Vilniaus lopšelis-darželis „Aitvaras“

Tikslas Lavinti foneminę klausą, plėsti rišlųjį žodyną.

Foneminės klausos lavinimui, rišlios ir gramatiškai taisyklingos kalbos ugdymui, bei garsų S-Š diferenciacijai.

Priemonė „Panašiai skambantys žodžiai (S-Š garsų diferenciacijai)“ skirta ugdyti vaikų foneminę klausą, rišlią ir gramatiškai taisyklingą kalbą. Ugdytiniai paėmę kortelę įvardija ką mato, pasako du panašiai skambančius žodžius, taisyklingai taria garsus “S” ir “Š”, nustato garsą, jo vietą žodyje (pradžia, vidurys ar pabaiga), sugalvoja po sakinuką su duotu žodeliu, arba pakartoja logopedo pasakytą sakinį.

„Žuvelių kelionė“

Danutė Venckutė, logopedė metodininkė

Kelmės „Aukuro“ pagrindinė mokykla

Tikslas. Įtvirtinti garsų Š-Ž tarimą žodžiuose.

Metodinė priemonė skirta mokiniams, kurie patiria sunkumų tardami garsus Š-Ž.

Priemonės aprašas. Mokiniams siūloma pripildyti balionėlius vandeniu, surišti, priklijuoti akeles. Tegu jos plaukia.
Prašoma paimti paveikslėlį, jį teisingai pavadinti. Paimti bet kokios spalvos žuvelę ir leisti žuvelei plaukti. Viename upelyje apsigyvens žuvelės, jeigu paveikslėlio pavadinime bus garsas Š, o kitame- garsas Ž..

„Papuoškime kiškučių ausytes“

Danutė Venckutė, logopedė metodininkė

Kelmės „Aukuro“ pagrindinė mokykla

Tikslas. Įtvirtinti garsų S-Š tarimą žodžiuose.

Metodinė priemonė skirta garsų S – Š diferencijavimui, smulkiosios motorikos lavinimui.

Priemonės aprašas: Siūloma mokiniams iš kamštelių ir šaukštelių padaryti kiškučių galvas su ausytėmis. Į didesnį kamštelį sudėti smulkius karoliukus.

Prašoma pavadinti paveikslėlius, kurių pavadinimuose gali būti garsai S-Š.  Jeigu teisingai pavadina paveikslėlį, mokinys gali „papuošti“ kiškučio ausytes karoliuku.

„Mano dienos režimas“

Inga Butkevičienė, socialinė pedagogė

Kauno Tado Ivanausko progimnazija

Tikslas. Įtvirtinti vaiko dienos režimo elementus bei atpažinti (atskirti), kas gali būti (ne)daroma ir (ne)veikiama ryte, dieną, vakare, naktį.

Tikslas. Įtvirtinti vaiko dienos režimo elementus bei atpažinti (atskirti), kas gali būti (ne)daroma ir (ne)veikiama ryte, dieną, vakare, naktį.

Skirta. 1 kl. mokinio dienos režimo eigai numatyti.

Priemonės aprašas

1.       Koks tavo dienos režimas? Pasakojimas

2.       Mokėti atrinkti korteles, kurios atitinka rytą, dieną, vakarą, naktį.

3.       Patarimai, diskusija, sudėliotos kortelės.

4.      Aptariamas mokinio dienos režimas, refleksija.

„Skaitome ir analizuojame žodžius“

Janina Ivanauskaitė, logopedė

Kauno „Vyturio“ gimnazija

Tikslas. Tobulinti žodžių garsinės analizės ir sintezės įgūdžius.

Skirta garsinei žodžių analizei ir sintezei.

Priemonės aprašas. Priemonė skirta 1 klasių mokiniams. Parengta PowerPoint programa. Pirmoji užduotis yra skiemenų jungimo ir žodžių sudarymo užduotis. Antroji - žodžių grandinėlė, kurioje paskutinis skiemuo yra kito žodžio pradžia.

Garsinei analizei užduotys sudėtingėja. Išskiriamas pirmas garsas, vėliau tik antras bei tik trečias garsas. Teisingai atlikus, sudaromas naujas žodis.

„Mano batai buvo du“

Vaida Čemerienė, mokytoja metodininkė

Panevėžio lopšelis-darželis „Žvaigždutė“

Tikslas. Lavinti smulkiosios motorikos ir skaičiavimo įgūdžius.

Priemonė skirta  ir lavinti smulkiosios motorikos įgūdžius. Skatina ugdytis pastabumą mąstymą. Ugdo gebėjimą skaičiuoti.

Priemonės aprašas. Vaikai veria raištelius į skylutes ir suskaičiuoja į kelias skylutes įvėrė. Mokosi surišti raištelį.

eparoda.lt

Privatumas

logo eparoda