Namų mokymas

S ar Š?

Vida Prašmutaitė, logopedė, logopedė metodininkė

Alytaus lopšelis-darželis „Obelėlė“

Tikslas. Lavinti foneminę klausą.

Skirta. Garsų  S ir Š diferencijavimui.

Priemonės aprašas. Vaikas turi sujungti atitinkamą paveikslėlį su  S arba Š.

https://learningapps.org/watch?v=pf4xhosrt20

Rokas ir Lina žaidžia futbolą.

Eglė Račienė, logopedė metodininkė

Šilutės rajono švietimo pagalbos tarnyba

Tikslas. Diferencijuoti garsų r – l tarimą

Žaidimas skirtas darbui su vaikais, kurie patiria sunkumų tariant ir diferencijuojant R – L garsus. Tinka vaikams, turintiems fonetinių kalbėjimo ir fonologinių kalbos sutrikimų.

Priemonės aprašas. Priemonę sudaro dvi lentelės su futbolo vartais ir futbolo kamuoliais (ant jų parašyti skiemenys, nupiešti įvairūs daiktai, kurių pavadinime yra garsai r arba l). Vaikai traukia po vieną kamuolį, įvardina, tai ką mato, nustato kokį garsą girdi (r ar l), sugalvoja sakinį su žodžiu, padeda kamuolį į tinkamus vartus. Žaidimas moko išgirsti, kartoti, pagalvoti, formuluoti sakinius, skatina savikontrolę ir kūrybingumą, turtina žodyną, ugdo foneminę klausą.

 

„Figūrų rūšiavimo lenta“

Inga Sereičikienė, vyresnioji specialioji pedagogė

Varėnos švietimo centro Pedagoginių psichologinių paslaugų skyrius

Tikslas. Supažindinti ir įtvirtinti geometrinių figūrų sąvokas.

Priemonė skirta ikimokyklinio, priešmokyklinio ugdymo bei specialiųjų ugdymo(si) poreikių turinčių vaikų smulkiosios motorikos, figūrų, spalvų pažinimui, erdvės suvokimo lavinimui.

Priemonės aprašas:

1. Paimkite dėlionės elementą už rankenėlės ir padėkite į dėlionės atitinkamą vietą. Paprašykite vaiko įvardinti, kokia yra atitinkama figūra.

2. Pirmiausia vaikai mokinsis surasti tokią pačią geometrinę figūrą (neakcentuojant formos pavadinimo), po to bandys įvardinti spalvą, vėliau – figūrų pavadinimus.

3. Vaikams išdalinamos spalvotos kortelės, kuriose pavaizduoti daiktai, panašūs į geometrines figūras. Pedagogas parodo medinę figūrėlę, pvz., trikampį. Vaikai turi surasti tokią kortelę, kuri būtų panaši į geometrinę figūrą.

4. Figūrų sąvokų įtvirtinimui naudokite knygelę „Mano formų knygelė“. Šios knygelės pagalba vaikas galės išmokti bei atskirti geometrines figūras.  

„Taisyklingai tariu, gražiai kalbu (garsų L-V skyrimas)“

Vilma Sederevičiūtė, vyresnioji logopedė

Marijampolės vaikų lopšelis-darželis „Nykštukas“

„Taisyklingai tariu, gražiai kalbu (garsų L-V skyrimas)“

Tikslas. Priebalsio L įtvirtinimas, automatizavimas, garsų L–V diferenciacija.

Skirta garsų L-V tarimo įtvirtinimui įvairiose žodžio vietose, jų skyrimui.

Priemonę gali naudoti logopedai, specialieji pedagogai, tėveliai, dirbantys su vaikais namuose.

Priemonės aprašas. Atliekant užduotis skatinti vaiką išgirsti garsą L žodžio pradžioje, viduryje, taisyklingai jį tarti, įsiminti L raidę. Taip pat diferencijuoti garsus L-V. Atrinkti paveikslėlius su garsu L į vieną krūvelė, o su garsu V į kitą. Taisyklingai tari L,V garsus viename žodyje.

P-B

Roma Krisiulevičienė, ikimokyklinio ugdymo pedagogė, metodininkė.

Alytaus lopšelis-darželis „Obelėlė“, Alytus

Tikslas. Atrinkti žodžius prasidedančius garsu P ir B

Priemonė skirta garsų įtvirtinimui.

Priemonės aprašas:

Tai priemonė, kurioje paveikslėlį reikia nutemti prie jam tinkančios raidelės.

wordwall.net/resource/1471511/p-b

„Valgomas-nevalgomas“

Kristina Bartkevičienė, dvikalbių vaikų logopedė

„Kristinos kalbos mokyklėlė“, Anglija

Tikslas. Turtinti žodyną, įtvirtinti apibendrinančias sąvokas, lavinti smulkiąją motoriką.

Paskirtis: žodyno turtinimui, taisyklingo garso tarimui bei apibendrinančių sąvokų įtvirtinimui, atminties, smulkiosios motorikos lavinimui.

Kam skirta priemonė: ikimokyklinio bei priešmokyklinio ugdymo vaikams bei mokiniams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių.

Priemonės naudojimas:

Ø  Supažindinama su apibendrinančiomis sąvokomis „maistas“, „jausmai“;

Ø  Aptariamos „emocijų“ kortelės;

Ø  Diskusija „Aš saugus ir sveikas, kai valgau...“;

Ø  Taisyklingai tariami žodžiai ir dėliojami: valgomi daiktai prie linksmo veiduko, o nevalgomi – prie liūdno;

Ø  Vėliau gali būti įvedamos „kairė“ ir „dešinė“ pusės.

Ø  Vaikai skatinami kalbėti pilnais sakiniais.

„Suk suk diskelį“

Laima Sirutytė, logopedė-specialioji pedagogė metodininkė 

Klaipėdos Prano Mašioto progimnazija

Tikslas. Įvairinti kalbos ugdymo pratybas

Priemonė skirta taisyklingam garsų tarimo įtvirtinimui, žodyno turtinimui, daiktų apibūdinimui, sakinių formulavimui.

Priemonės naudojimas:

- galima diskelį išsitraukti ir pavadinti jame esančius daiktus;

- galima diskelį sukti ant piršto ar pieštuko, koks daiktas atsisuka, jį taisyklingai pavadinti, išanalizuoti garsais, sugalvoti sakinį ir jį parašyti, apibūdinti daiktą.

eparoda.lt

Privatumas

logo eparoda