Namų mokymas

Užduočių rinkinys „Skruzdėliuko užduotys. Kelionė į kosmosą“

Lina Stanaitienė, priešmokyklinio ugdymo mokytoja, metodininkė

Kauno lopšelis- darželis „Klevelis“

Tikslas: Lavinti  raidžių, garsų  pažinimą, foneminį suvokimą, garsinę analizę, garso ir raidės santykį žodyje.

Užduočių rinkinys skirtas lavinti girdimąjį ir regimąjį suvokimą, susipažinti su raidėmis.

Priemonės aprašas . Užduočių rinkinys skirtas priešmokyklinio amžiaus ugdytiniams, spec. poreikių vaikų individualiai veiklai. Užduotys sukurtos atsižvelgiant į savaitės temą, vaikų amžių, poreikius, gebėjimus.  Naudojant užduočių rinkinį,  ugdytiniai įdomiai, efektyviai mokosi pažinti raides, lavina kalbinius įgūdžius. Užduotys pateiktos aiškiai, žaismingai, atskiruose lapuose.

„Surink obuoliukus. S ar Š?“

Mindaugas Garnionis, specialusis pedagogas, logopedas metodininkas

Kauno Pilėnų progimnazija

Tikslas. Lavinti girdimąjį suvokimą

Skirta garsų S-Š tarimo ir skyrimo įtvirtinimui

Priemonės aprašas . Vaikas atverčia „obuoliuką“, įvardina ant jo esantį paveikslėlį. Pasako pirmą garsą – S ar Š. Obuoliuką įdeda į S arba Š krepšelį.

Dangtelių rinkinys „Pažink raides ir sudėliok žodžius“

Asta Aleksandravičienė, vyresnioji mokytoja

Kauno šv. Kazimiero progimnazija

Tikslas. Pažinimo kompetencijai lavinti.

Skirta raidžių pažinimo įtvirtinimui.

Priemonės aprašas. Priemonę sudaro: užsukami dangteliai, su raidėmis ant jų.

„Veiklos planas“

Adelė Lukoševičienė, pradinių klasių mokytoja metodininkė,

Rūta Mirauskienė, specialioji pedagogė-logopedė ekspertė

Kauno Tado Ivanausko progimnazija

Tikslas. Skatinti vaiką suplanuoti savo veiklą, suvokti įvykių  nuoseklumą bei pasikartojimą ir pajusti saugumą.

Skirta dienotvarkės prasmės suvokimui

Priemonės aprašas

1.     Pokalbis apie darbo dienas, savaitgalį, savaitę.

2.     Įvardinama savaitės diena.

3.     Diskusija „ Kodėl kasdien reikia suplanuoti savo veiklą?“

4.     Aptariama dienotvarkė, suplanuojama, sudėliojami paveikslėliai.

5.     Pasibaigus veiklai vyksta refleksija

„Linksmoji liežuvio mankštelė“

Laura Dirsė, logopedė metodininkė

Kauno lopšelis-darželis „Pasaka“

Tikslas. Stiprinti artikuliacinio aparato raumenis.

Lavinti akių - rankos koordinaciją.

Skirta artikuliacinio aparato raumenų lavinimui.

Priemonės aprašas. Priemonė skirta 4-8 metų vaikams, kuriems garsų tarimo tikslinimui rekomenduojama atlikti artikuliacinio aparato mankštą. Pratimai liežuviui, lūpoms ir skruostams stiprinti pavaizduoti  patraukliu būdu – paveikslėliuose. Vaikas ridena žaidimo kauliuką. Išridenus, priklausomai nuo iškritusių akių skaičiaus, suranda su tokiu pačiu akių skaičiumi kvadratėlį plakate. Veda pirštu takeliu iki paveikslėlio,  jį atpažįsta ir įvardina.  Pratimas atliekamas pagal aprašymą, kurį su vaiku dirbantys tėveliai gali rasti kitame plakate.

„Pirmas žodžio garsas“

Alma Overienė, logopedė metodininkė

Alytaus lopšelis – darželis „Du gaideliai“

Tikslas. Skatinti įvardinti daiktus, įsiklausyti į pirmąjį žodžio garsą, įsiminti pirmąją žodžio raidę

Skirta lavinti foneminę klausą, supažindinti su raidėmis, lavinti atmintį, dėmesį

Priemonės aprašas. Įvardinti daiktą, įsiklausyti ir išgirsti pirmąjį žodžio garsą, surasti raidę, dešinėje lapo pusėje surasti žodį, kuris prasideda tuo pačiu garsu.

„Kubas“

Jurga Legienė, logopedė, metodininkė

Kauno r.. Akademijos mokykla-darželis „Gilė“

Tikslas. Lavinti girdimąjį suvokimą, kalbinę klausą.

Skirta garsų tarimo žodžiuose įtvirtinimui, garsinės analizės pradmenų formavimui, mokant nustatyti žodžio pirmą ir sekančius garsus, smulkiosios motorikos, akies ir rankos koordinacijos tobulinimui bei žodyno plėtimui.

Priemonės aprašas 

1. Vaikai ridena kubą, teisingai ištaria paveikslėlio pavadinimą, pasako pirmą žodžio garsą, priklijuoja paveikslėlį prie atitinkamos raidės.

2. Vaikai ridena kubą, teisingai pavadina raides, suranda paveikslėlį, kurio pirmas garsas atitinka raidę,  priklijuoja raidę prie atitinkamo paveikslėlio.

3. Iš raidžių sudėlioja žodį ir jį perskaito.

 

 

„Surask Raidę“

Loreta Šličiuvienė, logopedas metodininkas

Darželis-mokykla ,,Kregždutė“

Tikslas

1.      Ugdyti vaikų pastabumą, mąstymą ir įtvirtinti garsų tarimą.

2.      Mokyti teisingai pavadinti daiktą, jo pirmąjį garsą ir surasti tą garsą žyminčią raidę.

Skirta raidžių įtvirtinimui.

Priemonės aprašas

1.      Vaikas paprašomas pavadinti paveikslėlyje pavaizduotą daiktą ir juostelę nuvesti iki to daikto pirmąjį garsą žyminčios raidės.

2.      Vaikas paprašomas įvardinti parodytą raidę ir juostelę nuvesti iki paveikslėlio, kurio pavadinimo pirmąjį garsą ta raidė atitinka.

 

 

,,Kiek? Kelintas? Kelinta?“

Loreta Šličiuvienė, logopedas metodininkas

Darželis-mokykla ,,Kregždutė“

Tikslas

1.      Mokyti derinti skaitvardį su daiktavardžiu.

2.      Įtvirtinti skaičiavimo gūdžius.

3.      Mokyti vartoti kiekinius ir kelintinius skaitvardžius.

4.      Lavinti erdvinį, regimąjį suvokimą.

Skirta daiktavardžio ir skaitvardžio derinimui, kiekinių, kelintinių skaitvardžių vartojimui, skaičiavimo įgūdžių įtvirtinimui.

Priemonės aprašas. Konkrečių piešinėlių bei situacijų pagalba vaikai mokosi suvokti daiktų kiekį, jų nuoseklumą bei išdėstymą erdvėje. Lyginamos bei įtvirtinamos sąvokos vienas – viena, du – dvi, keturi – keturios. Vaikas mokosi sudaryti gramatiškai taisyklingus žodžių junginius ar sakinius. Įvardinami savaitės dienų, metų laikų pavadinimai, jų nuoseklumas.

„Metų laikai. Mėnesiai. Savaitės dienos“

Lena Platonova, lavinamosios klasės  vyresnioji auklėtoja

Švenčionių Zigmo Žemaičio gimnazija

„Metų laikai. Mėnesiai. Savaitės dienos“

Tikslas. Išmokti metų laikų pavadinimus, kiekvieno metų laiko mėnesių pavadinimus, savaitės dienų pavadinimus. Sužinoti, kiek savaitė turi dienų. Lavinti smulkiąją motoriką.

Skirta. Mokiniams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių

Priemonės aprašas. Prie paveikslėlių prisegti metų laikų pavadinimus. Šalia kiekvieno metų laiko prisegti mėnesių pavadinimus.

Susegti savaitės dienų pavadinimus eilės tvarka.

„Skaičiavimo, spalvų rūšiavimo indeliai“

Ina Petrovskienė, lavinamosios klasės vyresnioji mokytoja

Švenčionių Zigmo Žemaičio gimnazija

Tikslas. Supažindinti su spalvomis ir jų pavadinimais, mokymas rūšiuoti daiktus pagal spalvą. Įtvirtinti skaičiavimo įgūdžius. Lavinti smulkiąją motoriką.

Skirta. Mokiniams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių

Priemonės aprašas. Prie raudono indelio prisegti raudonos spalvos segtukus, prie geltonos – geltonos ir t.t.

Prisegti tiek segtukų, kiek užrašyta.

„Skaičiuoju iki 5“

Andžela Trasevičienė, lavinamosios klasės mokytoja

Švenčionių Zigmo Žemaičio gimnazija

Tikslas. Mokyti skaičiuoti iki 5, įsiminti skaičių pavadinimus nuo 1 iki 5, pažinti skaitmenis iki 5, lavinti smulkiąją motoriką.

Skirta. Mokiniams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių

Priemonės aprašas . Šios priemonės pagalba, vaikai mokosi  skaičiuoti nuo 1 iki 5, susieti skaičių su atitinkamu jo simboliu, pažinti skaitmenis nuo 1 iki 5: sudėti skaičius nuo 1 iki 5 eilės tvarką, prisegti segtukus.

eparoda.lt

Privatumas

logo eparoda